Tadeusz Polesiński/dokument IPN awers  
     

Wpływ zakończenia II wojny światowej na los i życie Tadeusza Polesińskiego