Tadeusz Polesiński  
     

Wpływ zakończenia II wojny światowej na los i życie Tadeusza Polesińskiego

 

Krótka historia krótkiego życia Tadeusza:

Tadeusz Polesiński, ur. 14 XII 1918 w Żelechowie, przygotowany był przez rodziców do zawodu rzeźnika - po 2 klasie szkoły powszechnej i kursach zawodowych. W czasie II wojny światowej należał do AK. Po wojnie oskarżony został, że w pow. Garwolin "należał do nielegalnego związku AK" (do 16 I 1946, tj. do chwili aresztowania), będąc członkiem bandy "leśnej Orlika" i miał rewolwer oraz brał udział w 3 napadach (IV - VI 1945). Oskarżony stwierdził, że od VIII 1945 zwolnił się z oddziału i prowadził normalne życie, że pistolet nabył dla obrony własnej i zajmował się handlem świniami. 27 VIII 1946 WSR w Warszawie skazał go na karę śmierci. Wydział Prawny KRN podkreślał, że skazany od IX 1945 do chwili aresztowania nie był w organizacji oraz że pewna liczba mieszkańców Żelechowa wydała mu dobrą opinię, w związku z czym wnioskował o zamianę kary śmierci na 15 lat więzienia.
Bolesław Bierut (27 IX 1946) nie skorzystał z prawa łaski mimo, że WSR uznał, iż skazany należał do AK tylko do VIII 1945, a więc powinien podlegać amnestii.

Poniżej przedstawiam dokument z Instytutu Pamięci Narodowej, potwierdzający wykonanie przez UB wyroku - kary śmierci.

POWIĘKSZ

POWIĘKSZ