Spis treści  
     

 

Słowo do Czytelników, biskup polowy WP Tadeusz Płoski

Wstęp, ksiadz prałat Zdzisław J. Peszkowski

I. SWIADECTWA NAJBLIŻSZYCH
Swiadectwo syna
Swiadectwo przyjaciela

II. ŻYCIE I DZIAŁALNOSC WLADYSLAWA POLESINSKIEGO
Miejsce urodzenia
Lata młodziencze
Praca zawodowa i naukowa
Człowiek wielkiego serca
Poczatek działalnosci apostolskiej w wojsku
Działalnosc kpt. Polesinskiego na krótko przed wojna
Udział w obronie obleżonej Warszawy
Smierc Kapitana Polesinskiego

III. RYCERSKI ZAKON KRZYZA i MIECZA
Bogurodzica patronka zakonu
Poczynania organizacyjne
Struktura organizacyjna

IV. DZIAŁALNOSC PRASOWA 1938/1939 i POLEMIKA WOKÓŁ RUCHU
"Krzyż i Miecz" i "Biuletyn dozbrojenia moralnego"
Polemika prasowa

V. DUCHOWE PRZESŁANIE KPT. POLESINSKIEGO

Władysław Polesinski
REGULAMIN RYCERSKIEGO ZAKONU KRZYŻA I MIECZA

Jan Herbich
MISJA SZTANDARU POLSKICH SIŁ POWIETRZNYCH

 

7

9

13
15
18

23
25
26
29
37
41
47
61
68

73
75
77
86

87
89
95

121


133


177