Słowo do Czytelników  
     

 

Warszawa, dnia 10 grudnia 2005 roku

  

TADEUSZ PŁOSKI
Biskup Polowy Wojska Polskiego
L.dz. 1658/CE/2005

 

Drodzy Czytelnicy,
 

Częścią religijności każdego wierzącego jest duchowa łączność z Matką Bożą i jej Synem Jezusem. Nie ma Polaka, który by nie uczestniczył w Apelu Jasnogórskim, nie ma żołnierza, który w swoim życiu nie wypowiedziałby słów: Maryjo jestem, pamiętam, czuwam. Poprzez to nabożeństwo, które odprawiamy zawsze o stałej godzinie, wszyscy Polacy, gromadząc się wokół Obrazu Jasnogórskiego, tworzą duchową wspólnotę zgromadzoną wokół swojej Matki – Maryi, by na nowo wsłuchać się w Jej matczyny głos. Ona zawsze, tak jak w Kanie Galilejskiej, powtarza nam: …zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn (J 2,5).

Posłuszeństwo naszej Matce domaga się radykalnego przyjęcia Ewangelii i pójścia za Chrystusem. W podejmowaniu naszych decyzji o wybraniu Jezusa na swego Pana i Wodza, pomagają nam święci, którzy tylko w naszych sercach są kanonizowani i dobrze pokazują nam jak podążać za Chrystusem. Czasami ich postawy są nam bliższe, bo łączy nas czas dany przez Pana na życie doczesne, łączą nas podobne problemy, profesje, sytuacje życiowe. Dlatego bardzo często jako wzór do naśladowania wybieramy właśnie ich.

Bez wątpienia taką postacią, godną naśladowania jest kpt. pil. Władysław Polesiński – żołnierz „Rycerskiego Zakonu Krzyża i Miecza”, którego sylwetkę przedstawia poniższa monografia. Mało kto wie, że to właśnie oficer Wojska Polskiego był prekursorem tego pięknego nabożeństwa, którym jest Apel Jasnogórski. Cieszę się, że poprzez słowo drukowane, postać tego wiernego Syna polskiej ziemi, który był u „Chrystusa na ordynansach”, będzie dostępna szerokiemu gronu Czytelników. Mam nadzieję, że wszyscy sięgający do tej lektury jeszcze bardziej rozgrzewają swoje serca miłością do Maryi i Jej Syna, a przez to staną się świadkami Jego Ewangelii, tak jak Bohater tej książki.

Na czas zgłębiania duchowej lektury, wszystkim czytelnikom udzielam pasterskiego błogosławieństwa i życzę błogosławionych owoców w życiu religijnym.

 

Tadeusz Płoski