Książka  
     

 

   Całym sercem dobremu Bogu dziękuję za świadectwo wiary, pasję i heroizm, jakim promieniowało życie kpt. Władysława Polesińskiego. Był oficerem, lotnikiem, człowiekiem niezwykłej uczciwości, szlachetności i odwagi. Ojczyznę umiłował całą duszą, ze wszystkich sił, z całą swoją pasją. "Człowiek mocny Bogiem" - to hasło jego życia, które nie tylko głosił innym, ale sam na co dzień wypełniał.
 

Ks. prałat Zdzisław Peszkowski
ze Wstępu

SPIS TREŚCI
 
SŁOWO WSTĘPNE
 
WSTĘP
 
ŚWIADECTWO SYNA
 
KONTAKT