Irena Polesińska  
     

Członek Armii Krajowej, pseudonim "Sławomira"

 

Urodziła się w 1922 roku w Żelechowie.

Niniejszy tekst napisała wnuczka Karolina Barwicka w oparciu o wywiad jaki jej udzieliła babcia Irena przed śmiercią:

W momencie wybuchu II wojny światowej działałam jako samarytanka Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie co było dla mnie dobrą szkołą przysposobienia wojskowego. Dzięki tej działalności stałam się obiektem zainteresowania i obserwacji moich koleżanek – działaczek Armii Krajowej, które po pewnym okresie obserwacji wciągnęły mnie w swoje szeregi w tzw. "Wojskową Służbę Kobiet".

W Wojskowej Służbie Kobiet miałyśmy za zadanie przygotowanie i wprowadzanie kobiet do prac konspiracyjnych w zakresie służby sanitarnej, łączności, opieki nad żołnierzami i więźniami. Składając uroczystą przysięgę przyjęłam pseudonim "SŁAWOMIRA".

Za swoją działalność wyróżniona zostałam Kombatanckim Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej oraz Odznaką 15 Pułku "WILKÓW".

Po wojnie w 1952r. wyszłam za mąż za Antoniego Barwickiego