Antoni Polesiński  
     

Dobry ojciec i patriota

 

Urodził się 2 sierpnia 1897 roku. Ochrzczony w parafii Mełgiew koło Lublina. Rodzicami Antoniego byli Jan Polesiński i Marianna Popławska.

Jego udział w dwóch wojnach światowych:

W latach 1918 - 1919 służył w Legionach Piłsudskiego walcząc o niepodległość ojczyzny. Za zasługi w walce o wolność Polski, otrzymał majątek we wsi Różanka powiat Szczuczyn województwo Nowogródzkie.

Po 17 września 1939 roku, Sowieci zajęli tereny wschodnie II Rzeczypospolitej i wywieźli całą rodzinę Antoniego, a mianowicie: żonę Józefę z dziećmi – Janem (ur.1923), Wandą (ur. 1925), Marianem (ur.28.09.1927), Marią (ur.1933) i Antonim (ur.16.06.1934), do Kazachstanu. Zamieszkali w Sowchozie Ildżubaj we wsi Rudnik Dżałanbet w Akmolińskiej Obłasti Szarpandijskowo rejona. Jego samego zamknęli w łagrze w Archangielsku.

Gdy zaczęła się tworzyć polska armia pod dowództwem gen. Andersa, Antoniemu udało się wcielić w jej szeregi. Razem z Armią przebył szlak przez Iran i Palestynę. Brał udział w walkach Wojsk Polskich w Afryce Północnej przeciw wojskom niemieckim gen. Rommla. Służąc w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich bronił Tobruku. Po odbiciu Tobruku z rąk niemieckich przez 8 Brytyjską Armię, razem z Polskim Wojskiem wyzwalał półwysep Apeniński aby na koniec wojny znaleźć się w Anglii.

Najstarszy syn Antoniego, Jan zgłosił się do powstającego Wojska Polskiego w Sielcach nad Oką. Wraz z armią gen Berlinga przeszedł cały szlak wojenny aż do Berlina.

Antoni z uwagi na niejasną sytuację swojej rodziny podjął decyzję o powrocie do Polski. Jego rodzina przywieziona z Kazachstanu osiadła na ziemiach odzyskanych w miejscowości Jawor.(obecnie woj. dolnośląskie) Antoni mieszkał w Jaworze aż do śmierci tj. 11 stycznia 1968r. Pochowany został na miejscowym cmentarzu. Jego żona przeżywszy 104 lata zmarła 4 stycznia 2004r. i pochowana została również w Jaworze.
 
AK AK Żona

zdjęcie z czasów II wojny światowej

orzełek legionów

zdjęcie portretowe po II wojnie światowej

żona Józefa przeżyła 104 lata