Akty zgonu  
     

Władysław Polesiński zm. w Łomży

 

odnosnik