Akty zgonu  
     

Wiktoria Polesińska-Wojtasiewicz zm. w Warszawie