Akty zgonu  
     

Kpt. Pilot Władysław Polesiński