Akty zgonu  
     

Paulina Polesińska zm. w Żelechowie