Akty zgonu  
     

Józef Polesiński zm. w Gdańsku