Akty zgonu  
     

Jan Polesiński zm. w Żelechowie