Akty urodzenia  
     

Józef Polesiński ur. w Kupiskach Starych