Akty małżeństwa  
     

Wiktoria Polesińska i Stanisław Wojtasiewicz w 1910 r.