Akty małżeństwa  
     

Józef Polesiński i Zofia Tuszyńska w 1931 r.