Akty małżeństwa  
     

Jan Polesiński i Paulina Dębińska w 1887 r.